Bộ sưu tập: CNY Collection

CNY Delivery will be done on either 8th or 14th Jan.

Delivery timing will be done between 9am to 7pm.

We will update you the time slot via whatsapp.

7 sản phẩm
 • Sotong
  Giá thông thường
  $28.80
  Giá bán
  $28.80
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Wild Caught Pontian Angka Prawns
  Giá thông thường
  $36.20
  Giá bán
  $36.20
  Giá thông thường
  $32.00
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • New Moon New Zealand Abalone 425g 2P
  Giá thông thường
  từ $88.00
  Giá bán
  từ $88.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • CNY Bundle Deal
  Giá thông thường
  từ $108.00
  Giá bán
  từ $108.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Wild Caught Chinese Pomfret
  Giá thông thường
  từ $40.30
  Giá bán
  từ $40.30
  Giá thông thường
  $22.00
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Canadian Scallops 1020 IQF
  Giá thông thường
  $48.00
  Giá bán
  $48.00
  Giá thông thường
  $52.00
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng