Daily Made Fresh Noodles

Daily Made Fresh Noodles

Giá thông thường
$1.80
Giá bán
$1.80
Giá thông thường
$2.00
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Variation:
  • Yellow Noodles
  • Thick Kway Teow
  • Mee Tai Bak
  • Rice Noodle
1packet - 500gm