Salad Mix
Salad Mix
Salad Mix
Salad Mix
Salad Mix
Salad Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Salad Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Salad Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Salad Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Salad Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Salad Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Salad Mix

Salad Mix

Giá thông thường
$48.60
Giá bán
$48.60
Giá thông thường
$54.80
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

 

Only Available On This Platform ONLY.

Good for 3~4 serving

**Please note, delivery will be fulfill straight from Pasir Panjang Wholesale Centre.

Description Quantity
Romaine Lettuce  罗马生菜 (400-500g/pcs) 2
Shallot  小红葱 (250g/pkt) 1
Wild Rocket 火箭叶 (100g/pkt) 2
Carrot 红萝卜 (500g/pkt) 1
Red Coral Lettuce 红生菜 (300g/pkt) 2
Green Coral Lettuce 青生菜 (300g/pkt) 1
Cherry Tomato 小番茄 (250g/pkt) 1
Baby potato 小土豆 (500g/pkt) 2
Green Apple 青苹果 (4pcs/pkt) 1
Avocado (Australia) 澳洲牛油果 1nos 4