Stir Fry Mix
Stir Fry Mix
Stir Fry Mix
Stir Fry Mix
Stir Fry Mix
Stir Fry Mix
Stir Fry Mix
Stir Fry Mix
Stir Fry Mix
Stir Fry Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Stir Fry Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Stir Fry Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Stir Fry Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Stir Fry Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Stir Fry Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Stir Fry Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Stir Fry Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Stir Fry Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Stir Fry Mix
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Stir Fry Mix

Stir Fry Mix

Giá thông thường
$48.60
Giá bán
$48.60
Giá thông thường
$54.80
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

 

Only Available On This Platform ONLY.

Good for 3~4 serving

**Please note, delivery will be fulfill straight from Pasir Panjang Wholesale Centre.

 

Description
 Quantity 
Lady Finger 羊角豆 (250g/pkt) 2
Nai Bai 乃白菜 (250g/pkt) 2
Brinjal (Oval) 茄子 (500g/pkt) 2
Garlic Loose 蒜肉 (250g/pkt) 2
Hong Kong Kai Lan 香港芥兰 (500g/pkt) 2
Carrot 红萝卜 (500g/pkt) 1
King Oyster Mushroom  小杏鲍菇 (200g/pkt) 2
Beijing Cabbage  北京包菜 (600-800g/pcs) 1
Potato USA 美国土豆 (1kg/pkt) 2
Tomato  番茄 (500-600g/pkt) 2
Corn 玉米 (2pcs/pkt) 1
White Onion  白洋葱 (500-600g/pkt) 2